کارشناس مسئول گیاهان دارویی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی گفت: دَم کرده بخش های هوایی علف خاج ضعیف تَر از اَفشره آن بوده و برای رفع ناراحتی های ادراری مانند التهاب مثانه توصیه شده است.


ادامه مطلب علف خاج گیاهی دارویی و موثر در برطرف شدن التهاب مثانه »

آشنایی با برخی گیاهان دارویی

config E1 - Line 23E 1 - L 17